Google  Yahoo  MSN

Home Klinik Islam

Rawi Hadîts

Edisi 0.1
Oleh : dr. Asep Subarkah


Pengertian

Rawi hadîts adalah bagian sanad hadîts berupa orang-orang yang menyampaikan secara lisan hadîts tersebut kepada orang lain.
Sinonim : penutur hadîts, perawi, periwayat hadîts

Gambar Rawi Hadîts

Rawi HadîtsPenjelasan

rawi hadîts adalah orang-orang (manusia)Gambar Manusia yang menyampaikan suatu al-Hadîts dengan berbagai syarat ideal; sifat-sifat para rawi itu telah dicatat dari zaman ke zaman oleh ahli-ahli hadîts yang semasa, disalin dan dipelajari oleh ahli-ahli hadîts pada masa-masa berikutnya hingga ke masa sekarang; rawi yang tidak ada catatannya dinamakan maj'hul dan hadîts yang diriwayatkannya tidak boleh diterima.

Syarat

 • bukan pendusta atau tidak dituduh sebagai pendusta
 • tidak banyak salahnya
 • teliti
 • tidak fasik
 • tidak dikenal sebagai orang yang ragu-ragu (peragu)
 • bukan ahli bid'ah
 • kuat ingatannya (hafalannya)
 • tidak sering bertentangan dengan rawi-rawi yang kuat
 • sekurangnya dikenal oleh dua orang ahli hadîts pada jamannya

Jenis

Berdasarkan Keutuhan Sanad


Berdasarkan Jumlah Penutur


Berdasarkan Tingkat Keaslian


Sejarah

 • penelitian rawi hadîts dimulai pada masa pendiwanan dan penyusunan al-Hadîts di abad ke-3 H.

Referensi

 1. Wikipedia. 2021. Hadis. wikipedia.org. Akses 7 Februari 2021.

ARTIKEL TERBARUARTIKEL FAVORITSPONSORA | H | I | K | M | N | P | Q | R | S | T | Y

Update 9/04/22