KlinikIndonesia.com

Google  Yahoo  MSN

Home Klinik Islam

Islam

Oleh : dr. Asep Subarkah

Pengertian

Islam adalah ad-dîn (agama dan ideologi) yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad SAW berupa akidah islam dan syariah islam.

Gambar Islam
Islam
Download : Islam PDF

Sinonim : al-Islam

Penjelasan

  1. monoteisme
  2. pengikut islam disebut muslim (laki-laki) dan muslimah (wanita)
  3. islam sebagai pembatal (an-nâsikh) agama-agama nabi sebelumnya
  4. islam bukan muhammadisme
  5. islam bukanlah agama dan ideologi yang kufur
  6. sumber islam adalah al-Qur'an dan al-Hadîts


loading...
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Edisi 0.1 | Update 10/03/18