Home Klinik Kedokteran

Batu Amonia

Edisi 0.1
Oleh : dr. Asep Subarkah, S. Ked.


Pengertian

Batu amonia adalah jenis nefrolitiasis yang disebabkan tingginya kadar amonia dalam urin.
Sinonim : batu struvit, struvit

Gambar Batu Amonia

Batu Amonia (ahligizi.id)Penjelasan

?

Epidemiologi

  • penderita wanita lebih banyak daripada laki-laki

Penyebab

Referensi

  1. dr. Marianti. Batu Ginjal. www.alodokter.com. Akses 21 Januari 2018.

ARTIKEL TERBARU


| Ruam | Ruam Sekunder | Vitamin | Tuberkulosis Primer | Tuberkulosis Laten | Imunisasi BCG | Obat Anti Tuberkulosis | TB Paru Anak | Tuberkulosis | Tuberkulosis Paru |


ARTIKEL FAVORIT


| Karbogliserin | Ekskoriasi | Vulnus Excoriatum | Krusta | Hemeralopi | Makrofag | Secondary Survey | Supurasi | Sistem Retikuloendotelial |


SPONSORA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Update 2/10/21