KlinikIndonesia.com

Google  Yahoo  MSN

Home Klinik Kedokteran Artikel Kedokteran

Amfoterisin B

Oleh : Dr. Asep Subarkah

Pengertian

Amfoterisin B adalah antifungi.

Gambar Amfoterisin B
Amfoterisin B
Download : amfoterisin B PDF

Sinonim :

Penjelasan

  1. ?


loading...

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Edisi 0.1 | Update 24/09/18