KlinikIndonesia.com : kamus kedokteran

Home > Klinik Kedokteran > Kamus Kedokteran > ibuprofen

Ibuprofen

Pengertian

Ibuprofen adalah analgetik.

Artikel Kedokteran : ibuprofen

Download : ibuprofen PDF

Sinonim : ibuproven
Cara Cepat Hamil

Cara Cepat Hamil

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |