KlinikIndonesia.com : kamus kedokteran

Home > Klinik Kedokteran > Kamus Kedokteran > edema

Edema

Pengertian

Edema adalah suatu tanda berupa pembengkakan jaringan akibat penimbunan cairan ekstraseluler dan ekstravaskuler.

Artikel Kedokteran : edema

Download : edema PDF

Sinonim : cairan edema, pembengkakan, sembab, udem
Cara Cepat Hamil

Cara Cepat Hamil

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |