KlinikIndonesia.com : kamus kedokteran

Google:  Yahoo:  MSN:

Home Klinik Kedokteran Kamus Kedokteran

Deksametason

Pengertian

Deksametason adalah obat.

Artikel Kedokteran : deksametason

Download : deksametason PDF

Sinonim : dexamethasone
loading...

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |