KlinikIndonesia.com : kamus kedokteran

Google:  Yahoo:  MSN:

Home Klinik Kedokteran Kamus Kedokteran

Adenosin Trifosfat

Pengertian

Adenosin trifosfat adalah molekul yang dibentuk oleh adenosin dan 3 gugus fosfat sebagai penyimpan dan pembawa energi kimia dalam sel.

Artikel Kedokteran : adenosin trifosfat

Download : adenosin trifosfat PDF

Sinonim : adenosina trifosfat, ATP
loading...

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |